הצהרת פרטיות וסודיות

פרטי לקוחות
החברה מתחייבת לשמור בסוד את פרטי לקוחותיה אשר פתחו חשבון לצורך שימוש במערכת.
החברה מצהירה כי לא תמסור, תחשוף או תעשה שימוש מעבר לזה הנועד לצורך תקשורת עם הלקוח בנושא תפעול המוצר ושירותי החברה.
באפשרות הלקוח להסיר עצמו מרשימת הלקוחות המקבלים עדכונים בכל מייל שנשלח.

נמענים במערכת
החברה מתחייבת לשמור בסוד את פרטי הנמענים שהצטרפו לרשימות השונות בחשבונות של הלקוחות בין אם הוזנו מקובץ חיצוני, ידנית או בכל דרך אחרת.
החברה מצהירה כי לא תעשה שימוש, תשלח מידע או תעביר או תמכור את רשימות הנמענים לצד ג' וכי תעשה את מירב המאמצים לאבטח ולשמור את פרטי הנמענים בסוד.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים בתוכן המועלה על ידי הלקוחות למערכת, לרבות תמונות ומלל הינם ויישארו קניינו הרוחני של הלקוח.
הלקוח מתחייב לא להפר כל זכות קניין רוחני, לרבות כל זכות יוצרים.
???????   Portugu?s