דיוור למספר רשימות בו-זמנית

ייעל את תהליך הדיוור - שגר הודעות בצרורות!
 
מערכת הדיוור של V.I.Plus מאפשרת דיוור סימולטני באמצעות:
•    שיגור דיוורים אוטומטי למספר רשימות במקביל
•    שיגור מספר דיוורים לאותם נמענים
•    שיוך אנשי קשר ליותר מרשימת תפוצה אחת
•    עבודה על מספר רשימות במקביל
•    סינון שיגורים כפולים לאותם נמענים

השתכנעתי! אני רוצה לפתוח חשבון עכשיו       |     מערכת דיוור אלקטרוני -  מה עוד המערכת יודעת לעשות?