מרכז שליטה ובקרה

מרכז שליטה ובקרה
Houston. We have a solution!


מרכז השליטה והבקרה מאפשר מעקב צמוד אחרי סטאטוס הדיוורים השונים במערכת, עדכון שוטף של רשימות התפוצה, וניתוח הנתונים בזמן אמת.

באמצעות ממשק עבודה נוח, המאפשר עבודה במקביל על מגוון לשוניות, ניתן להיעזר ב:

  • סרטוני הדרכה  על שימושי המערכת השונים.

  • סקירה כללית על הפעילות במערכת – סוג המנוי, מספר השיגורים שבוצעו והשיגורים שנותרו, הרשימות אנשי הקשר ועוד. 

  • נתונים מפורטים- נתוני טקסט או תרשימים גראפיים אודות השיגור האחרון, מידת ההיענות לו, שמות וכתובות של הנמענים וכו'.

  • פאנל משתמש המאפשר גישה נוחה לפעילויות בחשבון כמו רכישת מיילים, יצירת קמפיינים ומסרונים.

  • סטטיסטיקות קמפיינים - נתוני הקמפיינים האחרונים.

  • נתונים אודות מצטרפים חדשים לרשימות התפוצה.

  •   אפשרות להעמקת המידע בנתונים הקודמים.  


השתכנעתי! אני רוצה לפתוח חשבון עכשיו        |      מערכת דיוור אלקטרוני -  מה עוד המערכת יודעת לעשות?