API

האתר שלך מדוור אל הלקוחות!

הפוך את מערכת הדיוור לחלק אינטגרלי מן האתר שלך; מערכת הדיוור מציעה ממשק API (תכנות יישומים (המאפשר שיתוף פעולה מלא עם האתר שלך, וניהול הדיוור ישירות מתוכו.

•    הוספת רשימות תפוצה ועדכון אנשי קשר
•    משלוח אינפורמציה ומאמרים ישירות מהאתרהשתכנעתי! אני רוצה לפתוח חשבון עכשיו
       |       מערכת דיוור אלקטרוני - מה עוד המערכת יודעת לעשות?