סקירה קצרה של חוק האנטי ספאם בארץ וגם סקירה קצרה של חוק האנטי ספאם בעולם

תיבות הדואר האלקטרוני של כל אחד ואחת מאיתנו הן אישיות ומיועדות לצרכים ושימושיים אישיים כאלו ואחרים. בנוסף, תיבות הדואר האלקטרוני שלנו מהוות גם אמצעי דרכו מועברים אלינו הצעות מגוונות בכל תחומי החיים מטעם חברות, עסקים וארגונים המפעילים תפוצות דיוור כאלו ואחרות.
בישראל, נקבע חוק הספאם כתיקון לחוק התקשורת (בזק ושידורים). התיקון לחוק נכנס לתוקף במהלך חודש יוני בשנת  2008, וזאת עקב ריבוי תלונות מצד אזרחים שהתלוננו על כמות עצומה של דברי דואר שהם מקבלים ישירות אל תיבות הדואר האישיות שלהם מגופים שהם אינם מכירים. בנוסף, חוק הספאם, נקבע גם כמאמץ בינלאומי המתקיים בכל מדינות העולם, מתוך ניסיון להגן על זכויות הפרט של כל אחד ואחת מאיתנו.
חוק האנטי ספאם בישראל
החוק המונהג בישראל בנוגע להפצת דואר אלקטרוני הינו בין החוקים האפקטיביים ביותר שהונהגו בעולם בנושא זה, ומאז כניסת החוק לתוקף, הוא צמצם באופן משמעותי את היקף פעילות הדואר זבל, בתיבות הדואר האישיות של כל אחד ואחת מאיתנו.
התיקון לחוק בישראל קובע כי חל איסור גורף על העברת משלוח פרסומת (או כל אקט שיווקי אחר) המעודד הוצאה כספית מצידו של נמען ההודעה. התיקון לחוק מתיר לעשות זאת רק במסגרת הסכמה פורמאלית מטעם הנמען לחברה המפיצה את הדיוור האלקטרוני, ההסכמה יכולה להתבצע במספר אופנים שונים, לרבות, חתימת אישור אלקטרונית או אישור על גבי מסמך החתום בכתב ידו של הנמען.
בנוסף, מעוגן החוק במערכת אכיפה המאפשרת לכל אדם שקיבל הודעות דואר אלקטרונית מטעם חברות שונות, להגיש תלונה לרשות השופטת, ואף לקבל פיצוי כספי של עד 1,000 ₪ (לכל משלוח של פרסומת) מבלי להוכיח נזק כזה או אחר שנגרם לו.התיקון לחוק שיושם בישראל הוא למעשה חלק ממאמץ עולמי בניסיון להיאבק
חוק האנטי ספאם ברחבי העולם
חוק האנטי ספאם הנהוג באירופה דומה בעיקרון לתיקון החוק הישראלי. החוק האירופאי בנושא קובע כי אסור בשום מקרה להעביר דברי דואר זבל לנמען, מבלי שהוא אישר זאת באופן מפורש, וכמו כן, ניתנת לנמען האפשרות לסרב לקבלת דברי דואר זבל בכל עת.
השיטה האמריקאית לעומתה קובעת כי על הנמען להצטרף למאגר של מסרבי קבלת דואר זבל. הקנסות לשולחי דברי הדואר גם לאלו הרשומים במערכת עלולים להוביל להטלת קנסות של עד מיליון דולר, ואף להיענש במסגרת ריצוי תקופות מאסר שונות.
הסכנות הטמונות במערכת רישום של תיבות דואר אלקטרוני עוררה ביקורת רבה בארצות הברית, מאז נכנס תוקפו של החוק (בשלהי שנת 2003), כיום בוחן הסנאט האמריקאי מספר חלופות לגיבוש הצעת חוק חדשה בנושא זה.
לסיכום, חוקי הספאם הבינלאומיים ותיקון החוק הישראלי, נועדו למטרה אחת: צמצום היקף פעולת הדואר זבל בתיבות הדואר של כל אחד ואחת מאיתנו. בין אם אתם מפעילים דיוור אלקטרוני לאנשים שונים, ובין אם אתם אזרחים המקבלים דברי דואר זבל מעת לעת, מומלץ לכם להיכנס לאתר משרד התקשרות ולעיין בעומק בתקנות החוק ובסעיפיו השונים.