Crm במערכת דיוור אלקטרוני

שיווק באמצעות דיוור אלקטרוני הוא תחום ידוע בקרב רבים (אם לא בקרב כולם). היעילות ונוחות הניהול של קמפיינים המופצים באמצעות דיוור אלקטרוני הן מהגבוהות שניתן למדוד בין כלי השיווק הדיגיטלי השונים ויישומים חדשים לייעול נוחות השימוש במערכת מושקים בקצב מעורר כבוד. 


לראשונה בישראל ובלעדית ב-
V.I.Plus ! CRM במערכת הדיוור.

שילוב מערכת דיוור אלקטרוני עם רכיב CRM הוא פריצת דרך ועידן חדש בתחום קשרי הלקוחות. רכיב ה- CRM מסייע לנהל קמפיינים של דיוור אלקטרוני באופן מדוייק יותר, ויותר מכך – נרכיב מסייע לניהול סוגי תקשורת נוספות שעד כה לא נוהלו במערכת דיוור אלקטרוני.

 

CRM - חושבים מחוץ לתיבה!

בכל מערכת דיוור אלקטרוני איכותית קיימים יישומים בסיסיים לגיוס נמענים מרחבי הרשת, ליצירת הודעות דיוור אלקטרוני והפצתן באופן מיידי או מתוזמן ולמדידה סטטיסטית של אחוזי ההצלחה של הקמפיין (אחוזי פתיחה, מחיקה, הקלקה על תמונות או קישורים וכו'). המילה האחרונה בתחום של דיוור אלקטרוני היא מיני CRM! יישום מיני CRM המשולב במערכת דיוור אלקטרוני מאפשר מעקב אישי יותר אחר כל התקשורות שנעשו עם כל נמען.

 

דיוור אלקטרוני עם CRM   - ניהול לקוחות חכם יותר.

מערכת דיוור אלקטרוני חכמה כוללת סטטיסטיקה שמחושבת ע"י המערכת ונשלחת אל המדוור לעיון ולהסקת מסקנות לייעול. סטטיסטיקה זו מספקת מידע שימושי אודות תוצאות הקמפיין ומעדכנת לגבי כל איש קשר.

מערכת ה- CRM החדשה שמשדרגת את מערכת הדיוור V.I.Plus מספקת את אותם הנתונים בפילוח אישי, ומציגה לא רק תוצאות של קמפיין אחד, אלה את כל ציר התקשורות שבוצעו עם הלקוח מיום תחילת ההתקשרות ועד להווה.

 

היתרונות של שימוש במערכת דיוור אלקטרוני הכוללת CRM :

1.    תקשורות CRM- ניהול שיחות (כפתור ליצירת קשר טלפוני), הודעות דיוור אלקטרוני ו – SMS. תזמון המשלוח ומעקב אחר זמני פתיחת דיוור אלקטרוני וסוג הפעולה שנקט הנמען.

 

2.    תזכורות– תזכיר Follow up, תזכורת אוטומטית לכל ליד שנרשם למערכת. למשל: לנהל שיחת מכירות עם לקוח חדש, לחזור ללקוח עם מידע נוסף שביקש וכו'.

3.    ציר התקשורות – תיעוד כל היסטוריית התקשרות עבור כל לקוח במיקוד אישי ברמת מסך נפרד. כך שניתן יהיה להמשיך את ההתקשרות באופן אישי וספציפי ולהתאים הצעות ופניות, הן מבחינת העיתוי והן מבחינת התוכן, למידת ולאופי התגובתיות של הלקוח.

פתחו חשבון דיוור חינם ונהלו קמפיין דיוור אלקטרוני עם CRM!