תזכורות אישיות

תזמון זה דבר חשוב! כשמאחרים את המועד מפסידים...

ניתן לתזכר את הלקוחות לגבי:

תורים ופגישות - קליניקות, קוסמטיקאיות, מטפלים וכו'.
אירועים -  מוסדות לימוד, מועדוני לקוחות.  
תאריכי יעד -  סיום מנוי, תאריך אחרון לתשלום.

שיגור "תזכורות אישיות" מאפשר להגדיר מראש משלוח של תזכורת או סדרת תזכורות, שישלחו ללקוח בדיוק בעיתויים הסובבים תאריך הרלוונטי לו אישית.

לפני תאריך היעד: הודעות משתנות שתשלחנה חודש/ שבוע/ יום לפני תאריך היעד.
בתאריך היעד: הודעה המציינת את האירוע ומה סטאטוס הנמען בהקשר זה.
אחרי תאריך היעד: בקשת משוב מהלקוח לגבי האירוע/ הפגישה וכו'.

השתכנעתי! אני רוצה לפתוח חשבון עכשיו       |       מערכת דיוור אלקטרוני - מה עוד המערכת יודעת לעשות?