סטטיסטיקת שליחות

עצור לביקורת!
נתח איזה מסר שיווקי הכי עובד עבורך ועד כמה?


סטטיסטיקת המשלוח מספקת נתונים על סטאטוס הדיוור ששלחת בכל שלב ושלב ומדווחת על תגובות הנמענים.

 • מספר פרטי הדוא"ל שנשלחו.
 • מספר פרטי הדוא"ל שנפתחו + רשימת הנמענים שקראו.
 • מספר הקישורים שנלחצו+ רשימת הנמענים שלחצו.
 • רשימת הנמענים שקראו את הדיוור, אך לא לחצו על קישור.
 • מספר פרטי הדוא"ל שלא נפתחו + רשימת הנמענים שלא פתחו את הדיוור.
 • כמה נמענים הפנו את המייל לחבר. (ע"י כפתור "שלח לחבר").
 • מי הסיר עצמו מרשימת הדיוור בעקבות הניוזלטר ומה הייתה סיבת ההסרה.

  בעזרת נתונים אלו ניתן לייעל את אסטרטגיית הדיוור: 

  > יצירת רשימה דינאמית לכל פרמטר ומשלוח דיוור מיידית.  
  למשל: משלוח לכל מי שפתח את הניולזטר הקודם, משלוח לכל מי שלחץ על קישור וכו'.

  > השוואת נתוני המשלוח הנוכחי עם קמפיינים אחרונים, ניתוח ימי ושעות פתיחה. 

השתכנעתי! אני רוצה לפתוח חשבון עכשיו       |       מערכת דיוור אלקטרוני - מה עוד המערכת יודעת לעשות?