סטטיסטיקת חזרות

הדיוור לא הגיע ליעד? הכל תחת שליטה!
סטטיסטיקת החזרות מאפשרת פיקוח על הודעות שלא הגיעו ליעד או נדחו ומנתחת את נתוני החזרה משרתי הנמענים כדי לספק לך מידע בנוגע לסיבת הדחייה.

באפשרותך להבין את סיבת הדחייה ומה ניתן לעשות:
•    חזרות 'קשות' – תיבת דוא"ל לא קיימת או כתובת שבוטלה. (חזרות קבועות שלרוב מצדיקות בדיקה ורענון של פרטי איש הקשר).
•    חזרות 'רכות' –נובעות בדרך כלל מבעיות זמניות אצל הנמען, כמו בעיית שרת, תיבת דוא"ל מלאה וכו'.
•    רשימת נמענים עם כתובות שגויות ומתן אפשרות לתקנן.


השתכנעתי! אני רוצה לפתוח חשבון עכשיו       |      מערכת דיוור אלקטרוני -  מה עוד המערכת יודעת לעשות?