RSS to Mail

ייבוא תוכן ממקורות שונים אל הדיוור שלך!

Copy / paste זה פאסה...
עם רכיב ה- RSS  ניתן, תוך שניות, לשאוב מידע (טקסט או תמונה) מאתר התוכן שלך או ממקורות חיצוניים.

אז למה לעבוד קשה? אם כתבת תוכן באתר שלך, או מצאת תוכן ברשת שאתה מעוניין לשתף ולהפיץ, פשוט סמן את התוכן הרצוי וייבא אותו בשלמותו ישירות אל הדיוור הבא שלך.

השתכנעתי! אני רוצה לפתוח חשבון עכשיו       |    מערכת דיוור אלקטרוני - מה עוד המערכת יודעת לעשות?

© כל הזכויות שמורות